Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Plungės apylinkės teismas
lt
En

Asmenų aptarnavimo tvarka

BENDROJI INFORMACIJA
 
TEISMO KONTAKTAI
Plungės apylinkės teismas, Laisvės al. 4, LT-90122 Plungė.
Telefonas (+370 448) 71 964, el. p. plunges.apylinkes@teismas.lt

Elektroninės pristatymo dėžutės duomenys (E. pristatymas):
Elektroninės pristatymo dėžutės pavadinimas – Plungės apylinkės teismas;

Elektroninės pristatymo dėžutės adresas – 191447033

 
TEISMO DARBO LAIKAS
Pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8 val. iki 17 val.
Penktadieniais nuo 8 val. iki 15.45 val.
Pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12.45 val.
Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda.
 

DOKUMENTŲ PRIĖMIMO LAIKAS IR TVARKA

Plungės apylinkės teisme dokumentai priimami „Vieno langelio“ aptarnavimo sistema.

Teismo rūmams adresuotų asmenų prašymų priėmimą ir nagrinėjimą bei jų aptarnavimą „vieno langelio“ principu organizuoja ir vykdo Raštinė. 
Raštinės darbuotojai dokumentus priima ir išduoda Taisyklių 9-10 punktuose numatytu laiku.

Teismo darbuotojai, aptarnaujantys asmenis „vieno langelio“ principu, atlieka šias funkcijas:
- priima ir užregistruoja gautus asmenų prašymus, skundus ir perduoda juos Teismo pirmininkui, jo pavaduotojui arba Teismo kancleriui, o jų nesant juos pavaduojantiems asmenims;
- asmens pageidavimu, informuoja jį apie prašymą nagrinėjantį darbuotoją; jeigu prašymo nagrinėjimas nepriskirtinas Teismo kompetencijai, persiunčia jį kitai institucijai, pasilikęs prašymo kopiją;
- įteikia ar išsiunčia asmeniui ar jo atstovui atsakymą į jo prašymą ar skundą;
- asmens pageidavimu, jį informuoja apie prašymo nagrinėjimo eigą;
- nukreipia asmenį pas Teismo darbuotoją, pagal kompetenciją galintį spręsti asmeniui rūpimus klausimus

Plungės apylinkės teismo raštinėje priimami:
Ieškinio pareiškimai, pareiškimai ir prašymai, dėl kurių sudaromos civilinės teisminio proceso bylos, prašymai dėl teismo leidimų išdavimo ir privataus kaltinimo skundai, priimamos baudžiamosios bylos, administracinių nusižengimų bylos, antstolių prašymai, proceso dalyvių atsiliepimai, prieštaravimai, prašymai dėl proceso atnaujinimo, teikimai, skundai dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų dokumentai dėl atskirų ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimo, skundai, turintys viešojo administravimo tvarka nagrinėtino dokumento elementų, apeliaciniai, atskirieji skundai.
 
Dokumentai teismo raštinėje priimami/išduodami:
Pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val.
Švenčių dienų išvakarėse dokumentų priėmimo laikas sutrumpinamas viena valanda.
 

Asmenys rašytinius ir žodinius prašymus ar skundus gali pateikti, taip pat kreiptis bendraisiais klausimais:

Plungės apylinkės teismo Plungės rūmai, Laisvės al. 4, 90122 Plungė, pirmame aukšte.
Atsakingas darbuotojas: Giedrė Sorkienė, raštinės darbuotoja.
Telefonas (+370 448) 71 964, el. p. plunges.rumai@teismas.lt 
 
Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmai, Vytauto g. 4, 97131 Kretinga, antrame aukšte.
Atsakingas darbuotojas: Dalė Merčaitienė, raštinės darbuotoja.
Telefonas (+370 445) 78 592, el. p. kretingos.rumai@teismas.lt
 
Plungės apylinkės teismo Palangos rūmai, Vytauto g. 102, 00133 Palanga, pirmame aukšte.
Atsakingas darbuotojas: Jurgita Penkauskienė, raštinės darbuotoja.
Telefonas (+370 460) 53 403, el. p. palangos.rumai@teismas.lt
 
 
 

BENDRAVIMO SU TEISMO PIRMININKU REKOMENDACIJOS

Registruodamiesi pokalbio, kad bendravimas su teismo pirmininku vyktų kuo sklandžiau, nurodykite Jums rūpimus klausimus ir pageidaujamą pokalbio temą.

Atkreipiame dėmesį, kad teismo pirmininko galimybės atsakinėti į klausimus ir bendrauti ribas nustato Teismų įstatymas bei Teisėjų etikos kodeksas. Pagal Teismų įstatymą teismo pirmininkas yra atsakingas už administravimo teisme organizavimą ir priežiūrą, o asmenų skundus jis gali tirti tik tiek, kiek jie susiję su teisėjų neprocesiniais veiksmais, nesusijusiais su teisingumo vykdymu. Teismo pirmininkas negali kištis į bylų nagrinėjimą ir nurodyti kitiems teisėjams, kaip nagrinėti ir spręsti bylas, negali daryti įtakos bylų eigai ir baigčiai, nes taip būtų pažeistas konstitucinis teisėjų nepriklausomumo principas. Be to, Teisėjų etikos kodeksas teismo pirmininkui, kaip ir bet kuriam kitam teisėjui, draudžia reikšti išankstinę nuomonę nagrinėjamų bylų klausimais, konsultuoti asmenis teisiniais klausimais įstatymų nenumatytais atvejais, svarstyti nagrinėjamą bylą su proceso dalyviais ne teismo proceso metu, viešai pasisakyti apie kitų teisėjų nagrinėjamas bylas. 

 

 
 
 
 

Vaizdo duomenų tvarkymo Plungės apylinkės teisme taisyklės

 Vaizdo fiksavimo įrangos naudojimo Plungės apylinkės teisme tvarka

Teisėjų tarybos nutarimas Nr. 13P-46-(7.1.2.) Dėl techninių priemonių naudojimo teismo sprendimo skelbimo metu tvarkos aprašo patvirtinimo