Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Plungės apylinkės teismas
lt
En

Asmenų apklausos anketa

1. Kokiu būdu kreipėtės į teismą (galite pasirinkti vieną, kelis ar visus atsakymo variantus, pasirinktus atsakymo variantus pabraukite):
1.4. Kita (įrašykite):
2. Kurie Plungės apylinkės teismo rūmai vertinami:
3. Ties kiekvienu teiginiu prašom pažymėti (apibraukti) Jūsų nuomonę atitinkantį atsakymo variantą*: 3.1. Teismo lankytojams pateikiamos aiškios nuorodos į teisme esančias patalpas (raštinę, teismo posėdžių sales ir kt.):
* – jei atsakymą įvertinote nuo 1 iki 3 balų, prašytume trumpai pakomentuoti Jūsų vertinimą.
3.2. Teismo viduje informaciniuose stenduose, ekrane ar interaktyvioje lentoje pateikta informacija apie teismo posėdžius ir kt. yra aktuali:
* – jei atsakymą įvertinote nuo 1 iki 3 balų, prašytume trumpai pakomentuoti Jūsų vertinimą.
3.3. Teismo darbuotojų (ne teisėjų) apranga yra tvarkinga ir dalykiška:
* – jei atsakymą įvertinote nuo 1 iki 3 balų, prašytume trumpai pakomentuoti Jūsų vertinimą.
3.4. Teismo darbo laiku teismo raštinėje (Dokumentų priėmimo/išdavimo langelyje) visada esu laiku (iš karto) aptarnaujamas, jei laukimo nelėmė objektyvios aplinkybės (eilė, darbuotojo užimtumas aptarnaujant kitą asmenį ir pan.):
* – jei atsakymą įvertinote nuo 1 iki 3 balų, prašytume trumpai pakomentuoti Jūsų vertinimą.
3.5. Teismo darbuotojai (ne teisėjai) su manimi bendrauja pagarbiai ir dalykiškai:
* – jei atsakymą įvertinote nuo 1 iki 3 balų, prašytume trumpai pakomentuoti Jūsų vertinimą.
3.6. Teismo darbuotojai (ne teisėjai) pagal savo kompetenciją aiškiai ir išsamiai atsako į man rūpimus klausimus (nevartoja man nesuprantamų profesinių terminų jų nepaaiškinę, žargono ir pan.):
* – jei atsakymą įvertinote nuo 1 iki 3 balų, prašytume trumpai pakomentuoti Jūsų vertinimą.
3.7. Jei teismo posėdis atidedamas ar vėluoja, teismų darbuotojas (ne teisėjas) informuoja apie tai laukiančius asmenis, atsiprašo, nurodo vėlavimo priežastį ir kito posėdžio datą, laiką:
* – jei atsakymą įvertinote nuo 1 iki 3 balų, prašytume trumpai pakomentuoti Jūsų vertinimą.
3.8. Aptarnavimo teisme kokybė atitiko mano lūkesčius:
* – jei atsakymą įvertinote nuo 1 iki 3 balų, prašytume trumpai pakomentuoti Jūsų vertinimą.
4. Pateikite pastabų ir pasiūlymų, kaip gerinti asmenų aptarnavimą teisme:
5. Demografinė informacija: 5.1. Jūsų amžius:
5.2. Jūsų išsilavinimas:
5.3. Jūsų gyvenamoji vieta:
5.4. Jūsų lankymosi teisme priežastis:
Kita (įrašykite):
5.5. Kaip vertinate galutinį teismo procesinį sprendimą: